Làm thế nào để duy trì tình trạng Thường Trú Nhân Canada (PR)?

Thường Trú Nhân, Quý vị có thể cư trú bên ngoài Canada. Tuy nhiên, Quý vị phải đáp ứng một số nghĩa vụ cư trú để duy trì Thường Trú Nhân Canada.

Giấy xác nhận Thường Trú Nhân Canada

Giấy xác nhận Thường Trú Nhân Canada

Nghĩa vụ quan trọng nhất là Quý vị phải cư trú thực tế tại Canada trong ít nhất 730 ngày (2 năm) trong mỗi giai đoạn 5 năm. Thời hạn 5 năm này sẽ được tính lại cho đến khi Quý vị nhập Quốc tịch Canada. IRCC (Cơ quan Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada) sẽ kiểm tra thời gian cư trú của Quý vị ở Canada khi 5 năm trôi qua.

Điều này có nghĩa là Quý vị có thể dành tổng cộng tối đa 3 năm cư trú bên ngoài lãnh thổ Canada trong khoảng thời gian 5 năm. Tuy nhiên, nếu Quý vị mới trở thành Thường Trú Nhân Canada trong thời gian dưới 5 năm, và muốn rời khỏi nước này trong một thời gian dài, Quý vị phải chứng minh với IRCC rằng mình có thể đáp ứng các yêu cầu cư trú.

Nếu Quý vị cư trú bên ngoài Canada trong thời gian dài, Quý vị có thể tích lũy số ngày cư trú nếu:

  • Đi du lịch với người phối ngẫu (vợ/chồng) có quốc tịch Canada, hoặc với con cái dưới 19 tuổi.
  • Được một doanh nghiệp Canada hoặc Dịch vụ công cộng của Canada tuyển dụng toàn thời gian và chỉ định nơi làm việc là bên ngoài lãnh thổ Canada (*)
  • Nếu Quý vị là người phối ngẫu (vợ/chồng) hoặc là con cái dưới 19 tuổi phải đi cùng người ở mục (*) trên.

Nếu Quý vị đang ở Canada và một nhân viên nhập cư xác định rằng Quý vị không tuân thủ nghĩa vụ cư trú của mình, họ có quyền ra lệnh trục xuất khỏi Canada.

Nếu Quý vị đang cư trú ở bên ngoài Canada, và không đáp ứng các nghĩa vụ cư trú, nhân viên nhập cư Canada ở nước Quý vị đang cư trú sẽ gửi văn bản thông báo rằng Quý vị đã mất tình trạng Thường Trú Nhân.

Nếu bị mất tư cách Thường Trú NhânCanada, Quý vị có thể gửi kháng cáo trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Viên chức nhập cư có thể xem xét các lý do nhân đạo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tình trạng thường trú nhân của Quý vị.

Do đó, Switch Việt Nam xin khuyên rằng, nếu Quý vị có ý định rời khỏi Canada trong một thời gian dài, thì hãy liên hệ trước với IRCC và chứng minh cho họ biết rằng Quý vị sẽ trở lại.

Nếu Quý vị có ý định xin Quốc tịch Canada, xin lưu ý rằng thời gian ở bên ngoài Canada không được tính. Hiện tại, Quý vị phải có ít nhất 3 trong 5 năm gần nhất (1.095 ngày) cư trú với tư cách Thường Trú Nhân Canada, mới đủ điều kiện nộp đơn thi Quốc tịch. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài viết Làm thế nào để tôi đăng ký Quốc tịch Canada?

Nếu Quý vị muốn du lịch bên ngoài Canada

Quý vị nên đợi cho đến có Thẻ thường trú (Thẻ PR). Nếu chưa có chiếc thẻ này, Quý vị cần phải nộp đơn trước khi nhập cảnh trở lại Canada (gọi là Travel Document). Nghĩa là, Thường Trú Nhân Canada cư trú ở nước ngoài mà chưa được cấp Thẻ PR thì phải nộp đơn trước khi trở lại Canada. Kèm theo đơn này là các bằng chứng về tình trạng Thường Trú Nhân của Quý vị để có thể quay lại Canada.

Để biết thêm thông tin về các tài liệu cần thiết để trở về Canada, vui lòng đọc thêm

  • Tôi cần rời khỏi Canada nhưng chưa có Thẻ PR. Tôi nên làm gì?
  • Tôi có cần Thẻ PR để quay lại Canada không?

Các thông tin khác về Thường Trú Nhân Canada:

  • Quyền và trách nhiệm của Thường Trú Nhân – Những điều cần biết về cuộc sống ở Canada với tư cách là Thường Trú Nhân.
  • Cách kháng cáo các quyết định về việc mất tư cách Thường Trú Nhân
  • Trang web của IRCC – Cơ quan liên bang chịu trách nhiệm về Nhập cư và Quốc tịch Canada. Website này có rất nhiều thông tin về chính sách nhập cư, chương trình nhập cư, hướng dẫn…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *