ĐIỀU KIỆN

ĐẦU TƯ ≥ 500.000 USD

Vốn đầu tư tối thiểu vào các dự án của Trung Tâm Vùng.

CHỨNG MINH NGUỒN TIỀN

Khoản đầu tư phải có nguồn gốc hợp pháp.

TẠO RA VIỆC LÀM

Dự án đầu tư phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động bản xứ.

Lợi thế

EB5 là chương trình định cư Hoa Kỳ cho cả gia đình gồm vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi, bao gồm các lợi ích sau:

Các dự án EB5 tiềm năng